Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op de website van het SCK•CEN voor het Lakehouse, die bereikbaar is via het adres http://lakehouse.sckcen.be en haar variaties. Het is de officiële website van het Studiecentrum voor Kernenergie, Stichting van Openbaar Nut, met maatschappelijke zetel te Herrmann Debrouxlaan 40, BE-1160 Brussel en met exploitatiezetel te Boeretang 200, BE-2400 Mol.

De website van het SCK•CEN is in voortdurende ontwikkeling en de inhoud kan wijzigen zonder voorafgaand bericht. Het SCK•CEN zet zich in om de inhoud en de vorm van haar website zo accuraat mogelijk te maken, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid op een gegeven ogenblik.

Het SCK•CEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.

Het SCK•CEN zet alle middelen in om haar computerinfrastructuur virusvrij te houden maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die toch door virussen zou worden toegebracht.

Het is verboden om de website van het SCK•CEN geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden te gebruiken. Ieder extern gebruik van de website van het SCK•CEN, geheel of gedeeltelijk, moet als referentie de verwijzing naar het SCK•CEN bevatten en moet vooraf goedgekeurd worden door het SCK•CEN.

Contact: info@sckcen.be