Sodexo cleans green !

Om nog een stap verder te gaan in ons engagement voor het milieu, hebben we de afgelopen maanden grote wijzigingen doorgevoerd op vlak van schoonmaak. Zo gebruiken we sinds 1 januari 2013 op al onze sites exclusief duurzame schoonmaakproducten.

Duurzaam schoonmaken

De Clean-producten van Ecolab beantwoorden aan de normen van het Europese Ecolabel of het Nordic Swan-milieulabel. Beide labels worden uitgegeven door onafhankelijke organisaties die de hoogste milieunorm hanteren. Deze duurzame oplossing gaat verder dan "groene chemie", en streeft een volledige impact na om de milieuvervuiling te minimaliseren. Alle producten hebben immers in bepaalde mate een impact op het milieu : bij hun productie, tijdens het gebruik of bij de verwijdering ervan.
De nieuwe producten zijn niet alleen veiliger, maar zorgen eveneens voor minder water- en energieverbruik en een kleinere afvalberg.